Svet-Stranek.cz
Vše z mé hlavy pro MŠ

Fyzikální pokusy:Vše z mé hlavy pro MŠ

Fyzikální pokusy

V této kolonce najdete pokusy z fyziky pro děti předškolního věku

Pokusč. 1

Jednoduchý elektroskop

Cíl:

Vytvořit jednoduchý elektroskop a dokázat přítomnostelektrického náboje.

Pomůcky:

Plastová láhev, korková zátka, alobal, pletací jehlice,plastové pravítko, bavlněné oblečení

Postup:

1.      Korkovouzátku propíchneme pletací jehlicí

2.      Nakonec jehlice přilepíme proti sobě dva tenké proužky alobalu (cca 0,5 cm x 8cm)

3.      Zátkouuzavřeme PET láhev (proužky alobalu uvnitř lahve

4.      Navyčnívající konec napíchneme vyrobenou kouli z alobalu

5.      Plastovýmpravítkem několikrát přejedeme po bavlněném oblečení a poté přiblížíme ke kouliz alobalu

Výsledekpro učitelky:

Proužky z alobalu uvnitř lahve se od sebe odtáhnou.

Základníúdaje:

Proužky alobalu byly nabity souhlasným nábojem – odpuzujíse.

Elektroskop = přístroj, který „dokazuje“ přítomnost náboje.

 

Pokusč. 2

Cíl:

Prokázat existenci statické elektřiny.

Určit některé vlastnosti různých předmětů.

Pomůcky:

Nafukovací balónky, prázdné hliníkové plechovky, šátek(oblečení)

(Pro další varianty: tekoucí voda, zrcadlo)

Postup:

 1. Nafoukneme balonek
 2. Zeptáme se dětí, jestli může balonek pohnout s plechovkou.
 3. Přiblížíme balonek k plechovce
 4. Pozorujeme a popisujeme
 5. Třeme balonek vlněným šátkem nebo svetrem.
 6. Znovu balonek přiblížíme k plechovce
 7. Sledujeme situaci a hodnotíme

Výsledek pro učitelky:

Po tření balonku se bude plechovka přibližovatk balonku.

Základní údaje:

Nafukovací balonek má po třenívlnou přebytek záporného náboje, který přitahuje kladný náboj plechovky.Plechovka se tedy přibližuje k balonku – balonek má tolik přitažlivé síly,že pohne s plechovkou.

Dalšívarianty:

Jakodkloníme prou vody?

·       pustíme vodu z kohoutku slabým proudem

·       třeme balonek vlnou a poté přiblížímek proudu vody

·       pozorujeme a hodnotíme

·       proud vody se od balonku odkloní

 

Přítulnýbalonek

·       nafoukneme balonek

·       umístíme ho ke stěně, dveřím nebo oknu apopisujeme

·       třeme balonek vlnou a zopakujeme předchozí krok

·       Balonek se „přilepí“ ke zdi, oknu nebo dveřím –je nabitý určitou silou, ale ne takovou, aby dveřmi nebo stěnou pohnul

Učešemese bez hřebenu

·       nafouknutý balonek třeme vlnou

·       přiložíme balonek k hlavě a popisujeme, coto dělá s našimi vlasy.

·       Přitažlivá síla elektronů, zvaná statickáelektřina, nám zvedá vlasy


Pokusč. 3

Pomůcky:

Dvě tenké knížky, deska silného skla, malé útržky hedvábnéhopapíru, kousek hedvábné látky

Postup:

1.      Položímeknížky na stůl vedle sebe a necháme mezi nimi malou mezeru

2.      Domezery mezi knížky vložíme útržky hedvábného papíru

3.      Naknihy položíme skleněnou desku

4.      Deskutřeme hedvábnou látkou

Výsledekpro učitelky:

Při tření skla látkou poskakují kousky papíru po stole nebojsou přitaženy ke sklu

Základníúdaje:

Elektřina může vzniknout třením skla hedvábím. Při třenípřecházejí ze skla do hedvábí elektrony a kladný náboj přitahuje kousky papíru.


 

 

Pokusč. 4

Pomůcky:

Umělohmotný hřeben, útržky papíru, proud vody

Postup:

1.      Na stůlrozhodím několik útržků papíru

2.      energickysi pročesávám vlasy

3.      velmirychle přiložím hřeben ke kouskům papíru

4.      popisujivýsledky

5.      pohybujihřebenem pomalu podél papírků

6.      popisujizměny

7.      stejně „nabitý“hřeben přiblížím k tekoucímu proudu vody

8.      popisujivýsledky

Výsledekpro učitelku:

Kousky papíru budou „přiskakovat“ k záporně nabitémuhřebenu, na okamžik by se měly „přilepit“.

Základníúdaje:

Statickou elektřinu způsobuje tření.


 


Pokusč. 5

Pomůcky:

Da nafukovací balonky, nit, hedvábná nebo vlněná látka

Postup:

1.      nafouknutébalonky společně svážu nití

2.      oba třuhedvábnou látkou

3.      umožnímbalonkům volný pohyb

4.      pohybujis nití.

Výsledekpro učitelku:

Balonky po tření sledují pohyby ruky

Základníúdaje:

Třením lze vyvolat elektrický náboj.

 


 


Pokusč.6

Pomůcky:

Nit, hedvábná nebo vlněná látka, kousek novinového nebotenkého papíru

Postup:

Výsledky:

 1. na stěně nebo na tabuli si vyberu ploché místo
 2. na tuto plochu položím papír
 3. třu papír hedvábnou látkou – papír musí ležet celou plochou na podložce
 4. pozoruji výsledek

 

Výsledekpro učitelku:

Papír po tření na krátkou dobu zcela přilne ke svislépodložce

 

Základníúdaje:

Třením lze vyvolat elektrický náboj


 

Literatura:

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=220

http://fyzika-tomas.mypage.cz/menu/elektricke-vlastnosti-latek

Časopis Učitelka MŠ

LORBEER, GeorgeC.; NELSONOVÁ, Leslie W. Fyzikální pokusypro děti : Náměty a návody pro zajímavé vyučování. 1. vyd. Praha : Portál,1998. 220 s. ISBN 80-7178-181-9.